درباره مرکز تخصصی مشاوره همیار گستر

مرکز تخصصی مشاوره همیار گستر در سال 1391 فعالیت حرفه ای خود را در بخش ارائه خدمات اداری به ویژه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمه تامین اجتماعی و روابط کار ، بدون هیچگونه وابستگی به سازمان یا نهاد ، و بنا به نیاز حرف ،مشاغل و صنایع شروع کرده است .

استفاده از این گونه خدمات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در واقع در دنیای رقابتی بازار امروز بهره گیری از این خدمات کمک شایانی به حفظ جایگاه و ارتقاء سطح کیفی مشاغل ، حرف و صنایع دارد .

هدف ما از تاسیس این مرکز درواقع در جهت کاهش بار روانی کارفرمایان ، کارگران و صاحبان مشاغل بوده است . زیرا آرامش خاطر و اطمینان از آینده کاری در حفظ ، رشد و ارتقاء کسب و کارها دخالت مستقیم دارد .

متن کامل معرفی

parallax background
با مرکز تخصصی مشاوره همیار گستر، آرامش را تجربه کنید

خدمات مرکز تخصصی مشاوره همیار گستر

برخی از مشتریان همیار گستر